Velkommen Medlemmer OmOss

 

12 Gode grunner for å bli
medlem i Lærling Øst

 • Lærling Øst bistår med å lage interne opplæringsplaner og individuelle fremdriftsplaner
 • Gjennomfører og dokumenterer oppfølgingssamtaler med lærlingene (Oppstartsmøte, 1 månedssamtale, 3 månedssamtale og halvårssamtalen)
 • Opplæringskontoret er med å sikrer god kvalitetssikring av opplæringen
 • Er bindeleddet mellom bedrift og skole og bidrar til gjennomføring av PTF (prosjekt til fordypning)
 • Har ansvar for årlig rapportering til fylkeskommunene
 • Organiserer og tilrettelegger for teoretisk opplæring.
 • Organiserer og tilrettelegger for faglige kurs for lærlingene.
 • Lærling Øst er oppdatert på lover, rettigheter og plikter og endringer som gjelder fagopplæring
 • Bistår med omplassering av lærlinger. (ved permisjon ol)
 • Bidrar til å markedsføre nettopp din bedrift som opplæringsbedrift på skolebesøk, messer hjemmesider og Facebook
 • Bistår medlemsbedriftene med tilrettelegging av teoretisk opplæring og kursing av andre ansatte i virksomheten.
 • Lærling Øst jobber kontinuerlig med spørsmål som berører fagopplæring og lærlingordningen. Alt fra innhold og endringer i læreplaner, endringer i skolestruktur, dimensjonering av skoletilbud, kvalitet i opplæringen, tolking av regelverk og mye mye mer..


Godkjente fag:

 • Tømrerfaget
 • Betongfaget
 • Taktekkerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trelastfaget
 • Limtrefaget
 • Byggdrifterfaget
 • Salgsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Kontor og administrasjonsfaget

Kontakt oss:

Lærling Øst
Mellemvegen 5
2819 Gjøvik
Telefon: 91761103
E-post: ronny@larlingost.no

 

 

 

Lærling Øst

Mellemvegen 5
2819 Gjøvik
+47 917 61 103
ronny@larlingost.no
Følg oss på  Facebook