Velkommen Medlemmer OmOss

 

Velkommen til Lærling Øst:

Lærling Øst er et opplæringskontor for bedrifter på Østlandet med hovedfokus på Byggenæringen, Treindustri og Salg. Lærling Øst er godkjent opplæringsbedrift i Hedmark, Oslo, Akershus, Oppland og Østfold og har gjennom medlemsbedriftene lærlinger i 11 forskjellige fag.

Lærling Øst er et servicekontor for medlemsbedriftene og bidrar i administrering av lærlingordningen med blant annet oppfølgingsmøter underveis i læretiden med vurdering og halvårssamtaler, god dialog med fylkeskommuner og er bindeleddet mellom næringslivet, skolen og det offentlige. Vi bidrar til rekruttering og promotering av bedrifter og fag ute i skolene og er en bidragsyter for å få elever til å gjennomføre Yrkesfaglig fordypning i en av medlemsbedriftene.

Lærlinger

Lærling Øst er gode på lærlingordningen!

 • Administrere lærling ordningen for bedriftene
 • Gjennomfører lærlingsamtaler/oppfølgingssamtaler
 • Har et overordnet ansvar for lærlingene
 • Melder lærlingene opp til fag/svenneprøve
 • Har nødvendige kvalitetssikringssytemer
 • Har nødvendige godkjenninger hos fylkeskommuner

Medlemsbedriftene – Er god på praktisk opplæring!

 • Lærlingen har sitt daglig virke i bedriftene og får sin opplæring der.
 • Skal gi god opplæring som sikrer god fagkompetanse
 • Bedriften skal sammen med opplæringskontoret planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen av hver lærling.
 • Lærlingen inngår som en del av bedriften med de rettigheter og plikter det medfører.
 • Bedriften har lønns og personalansvar overfor lærlingen.
 • Har en god faglig leder som har det overordnede ansvaret i bedriften.
 • Tar samfunnsansvar og er med på å sikrer rekrutteringen til sin bransje.

 

 

Lærling Øst

Mellemvegen 5
2819 Gjøvik
+47 917 61 103
ronny@larlingost.no
Følg oss på  Facebook